/ 4 نظر / 45 بازدید
سبحان

سلام[لبخند] وقتي مي خواي برايت پيش خدادعاکنم نمي گويم هيچ وقت آسمان دلت ابري نشود.آخردلي که ابري نشودآسمانش قشنگ وتروتازه نمي شود.امادعامي کنم گاهي اوقات وبه اندازه ايي باراني شوي باراني بهاري که رعدوبرقهاي دهشتناک آنرادلهره آورنکند.باراني که بتوان زيرنم نم آن بدون چتربادوست خلوت کرد. [گل] موفق باشی[پلک]

لیدا خانوم تصویرگر

سلام دوست من خیلی خیلی خوشحالم از آشناییت ممنونم که سر زدی و بیشتر خوشحالم از اینکه با یک عکاس هنری دوست شدم عکسات عالین

مهتاب

خیلی خوشحالم.با من دوست میشی؟!!![سوال][خجالت][نیشخند]