پرشین بلاگ

بعد اینهمه سال پرشین بلاگ ما... هوس خونه تکونی و تغییر دکوراسیون کرد و از بخت بد ما قرعه افتاد به وبلاگ منو...خاطرات یکسالم این وسط پااااک شد... حس کسی و دارم که یکی اومده چند صفحه از دفترخاطراتشو پاره کرده... حس تلخیه

96/11/26

/ 0 نظر / 69 بازدید