چیزهایی هست که نمیدانم...

یه چیزایی هست که نمیفهمم... وهمین نفهمیدنشون عذابم میده و نمیتونم فراموش کنم...

این که امشب فهمیدم که درست تو وقتایی که دلشوره دارم، میترسم، استرس دارم، یا هرچیز دیگه ای... آخرین راه حلم که به سرانجام میرسه وآرومم میکنه فقط همون صداییه که نمیخوام بشنومش. اولین حرف که ازش میشنوم ضربان قلبم میاد پایین و آروم میشه یواش یواااش.

ولی من نمیخوام بشنومش... چرا بجای اینکه اذیتم کنه آرومم میکنه؟

چرا من نمیتونم بفهمم؟

چرا هرچیزی که فکرشو نمیشه کرد مانع میشه ازینکه فکرم و خالی کنم؟

نمیفهمم...

پی نوشت: همش تنم میلرزه اینروزا... فک میکنم هر لحظه قراره یه زلزله بیاد و همه چیو باخودش ببره... از مرگ نمی ترسم ولی استرس نداشتن بقیه و آرامش... تن آدمو میلرزونه...

96/10/02

/ 0 نظر / 69 بازدید