آخرین شب 91

امشب ،آخرین شب سال نودویکه...خوابم نمیاد.نمی فهمم آخه فرداباامروز چه فرقی داره؟!این ورسال تحویل با اون ورتحویل چه فرقی میکنه؟!!!

نمی دونم... خوب که به این سالی که گذشت فک می کنم می بینم یه سال پرازدلهره ودلشوره بوده برام. توی شیرینیاشم ..یه تلخی عجیب... یه دلشوره ی ترسناک وجود داشت...که خب به سلامتی همشونم با خوشی به مقصدشون رسیدن!!! کم کاریم نکردن !...

نمیدونم سال جدید...یعنی از فردا قراره چی پیش بیاد.زیاد نمی خوام بهش فک کنم ...فعلا هرچه پیش آید...آید. چه خوش ...چه ناخوش .

پ .ن :امسال اصلابوی عیدوبهار وحس نکردم.قبلنا از یه ماه پیش بوش میومد.!!فک کنم حس بویاییم مشکلی پیدا کرده.!!!

 

منا فلاحتی

91/12/29

/ 0 نظر / 42 بازدید