/ 2 نظر / 128 بازدید
مینو

وای، باران باران.شیشهء پنجره را باران شست. از دل من اما، چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ آسمان سربی رنگ، من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ. می پرد مرغ نگاهم تا دور، ….وای، باران …..باران …پر مرغان نگاهم را شست. خواب، رؤیای فراموشیهاست [رویا]